Köp och leveransvillkor

Angivna priser är produktens totalpris inkl moms med 25%.

Fraktkostnad tillkommer.

Vid beställning träffas avtal om köp när Nordic bekräftat din order genom en orderbekräftelse. Skulle detta innehålla några felaktigheter meddela oss snarast.
I och med betalningen av din order har du accepterat våra köp och leveransvillkor.

Ev. leveransförseningar meddelas per E-post om det skulle uppstå. Vi gör allt i vår makt för att fullfölja din beställning i tid. Men det kan uppstå tillfällen då vår leverantör inte hinner fullfölja leverans i tid, vilket innebär försening av din beställning. Inga anspråk på ersättning går att ställa mot Nordic vid leveransförseningar då detta inte är påverkbart av oss.

Observera att alla specifikationer och bilder är uppgifter vi får från våra leverantörer. Nordic tar ej något ansvar för felaktigheter, tryckfel eller brister i uppvisad information på vår hemsida från oss eller vår leverantör. Inga anspråk på ersättning går att ställa mot Nordic vid ovan nämnda saker då detta inte är påverkbart av oss.

Leveranstid för beställningsvaror är normalt 2-3 veckor.
Lagervaror levereras normalt inom en vecka.

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av lagervaror.

När du tar emot godset besiktigar du paketet, vid skada meddelar du transportören omedelbart. Var noga med att få en skriftlig bekräftelse på skadan. Frakten till kunden sker på kundens ansvar, kunden ansvarar själv för att upptäcka skador som skett i samband med transporten. Transportskada kan inte rapporters till Nordic utan detta måste ske mot transportören. Är godset skadat fast emballaget är helt måste skadan anmälas inom 3 arbetsdagar till transportören. Ingen ersättning för transportskada utbetalas av Nordic, utan sker av transportören.

Skulle produkten vara ofullständig eller felexpedierad, skall reklamation ske per e-post/fax inom max 5 arbetsdagar. Annars godkänns reklamationen ej. Reklamationsrätten gäller endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns på varan vid leverans och som påverkar funktionen i väsentlig del. Handhavande fel, trimmning, felinställning etc. godkänns inte. 

Returer skall i förväg godkännas av Nordic. Varan och dess emballage får inte ha brutits upp eller försämrats. Då godkänns inte att varan returneras.
Returer av korrekt levererad vara godkänns bara först efter kontakt med Nordic och debiteras då också 20% av varans värde som returkostnad.

Nordic säljer alla vägregistrerade produkter med 36 månaders reklamationsrätt, allt enligt konsumentköplagen. Reklamationsrätten omfattar alla ursprungliga fel, dvs. sådant som kan härledas till fabrikationsfel. I händelse av fel kontaktar ni Nordic. För övriga produkter dvs. ej vägregistrerade lämnar Nordic funktionsgaranti. Funktionsgaranti innebär att vi garanterar att den är hel samt fungerar vid överlämnandet. Denna produkt tolkas utifrån konsumentköplagen på följande sätt: Alla fordon som är avsedda för racingverksamhet dvs. som endast ska beträdas på bana, belastas med orimligt högt slitage så att någon garanti inte ges, utan endast funktionsgaranti! Enligt reklamationsrätten / funktionsgarantin står kunden för fraktkostnaden till Nordic om serviceverkstad ej finns lokalt eller kan anordnas av kund för inlämning. I det fall serviceverkstad anordnas av kund skall denna godkännas av Nordic innan reparation/service/inlämning får ske! Returfrakt av vara fraktad/inlämnad till Nordic är kostnadsfri vilket innebär att Nordic står för returfrakten! Garantin omfattar ej: Trimmade eller på annat sätt modifierade fordon och fordon där leveranskortet ej inkommit till Nordic. Service ej skötts enligt schema(serviceboken skall visas upp) Felaktig montering Kåpor, slitdelar och skador uppkomna genom handhavandefel Fraktskador(dessa skall anmälas till fraktaren).

Löser du inte ut det du har beställt, är vi tvungna att debitera dig frakt + returfrakt. Samt 300 kr i administrationskostnad.

För att beställa i webbshopen är konsumentverkets riktlinjer 16-årsgräns. Om du är under ska beställningen styrkas av målsman.

Då dessa maskiner har kraftfulla motorer och uppnår höga hastigheter, bör godkänd skyddsutrustning användas. Nordic uppmanar alla att använda skydd för att undvika skador. Nordic tar inget ansvar för skador på person eller egendom som den beställda produkten orsakar.
CEX.IO Bitcoin Exchange
2018-10-17